Mentorrollen – den moderne mesterlære

Mentorbegrebet stammer fra oldtidens Grækenland, hvor Mentor var rådgiver for Odysseus søn, mens Odysseus var på rejse. I dag har Mentorrollen på flere områder afløst den gamle mesterlære.

Af Hans Mikkelsen og Steffen Moe

Årtusinders erfaring

”Coaching” er det hotte begreb for tiden – i ledelsestidsskrifter, aviser og i bøger. Projektlederen skal finde en coach og sparringspartner, som han eller hun kan tale med og få feed¬back af. Coachen siger ikke “sådan ville jeg gøre” eller “du skal gøre sådan”, men får projektlederen til selv at reflektere ved at stille spørgsmål, som kaster lys over den egentlige problemstilling og over mulige løsninger og fremgangsmåder og deres konsekvens.

Mentorordninger
Hvis man vil arbejde professionelt med mentorordninger, kan det være en god idé at udarbejde en mere formel aftale, hvor man i fællesskab, dels definerer hvor lang tid man afsætter, hver gang man mødes, og dels definerer, hvor ofte man skal mødes.

Men grundlæggende lærer vi ved at gøre! Undervisere på kurser ved, at eleverne kan blive ved med at spørge ’jamen – hvordan?’ helt ned i detaljen. Mesterlæren er en anden måde at lære på og den har været brugt i årtusinder. Den erfarne mester videregiver sin faglige viden og færdigheder til den yngre lærling, som er i gang med at uddanne sig til med tiden at overtage mesters funktioner

Mesterlære er at observere og at lytte – men især at øve under vejledning og rettelse. Læremester er et forbillede. Man kan have brug for flere læremestre – med hver deres excellence indenfor projektstyringens områder og metoder.

En mentor er en rollemodel, der stiller spørgsmål, fortæller historier og giver sin mening til kende.

I privatlivet kalder vi det ”opdragelse”, når det er vore egne børn vi oplærer – mest vel når det gælder deres opførsel. I forretningslivet har vi også brug for ”opdragelse” – til at være projektleder og vejledning at udvikle sin kompetence og sin karriere i den profession. Mesterlære hedder her som regel mentorordning. Mentor er den person, som er god at tale med om fremtidsplaner, ambitioner, personlige udviklingstiltag – baseret på et fælles billede af stærke og svage sider. Mentor har både livserfaring og ledelseserfaring – Mentor er måske et forbillede, men først og fremmest et menneske, man gerne betror sig til, og forventer medspil og modspil fra.

Sæt mesterlæren i scene!
Coaching og mentor gælder især den personlige og menneskelige side af at være projektleder. Men projektlederen har også brug for at kunne bruge en række styringsmetoder og værktøjer. Her kan mesterlæren anvendes. Lad nogle medarbejdere udvikle sig til at være læremestre i hver deres styringsværktøj

Det at være mentor er forbundet med at bruge sig selv og sine erfaringer, og som en vigtig del, at give gode råd – hvor coachens primære opgave er at få den coachede person til selv at finde svaret. Coachen stiller således primært spørgsmål og kommer ikke selv med svaret.

De unges ønsker

I forretningslivet har man de senere år fået øjnene op for mentorrollens muligheder for at efterkomme de unges ønsker om at få en både personlig og faglig rådgivning på et højt niveau. Det fremmer den unges karrierevej og tilfredsstiller samtidig mentoren, som føler glæde ved at kunne øse af sin mangeårige erfaring.

Nogle virksomheder har set fordelene ved at formalisere mentorordninger

Her er altså tale om en win win situation for alle parter i virksomhedens ”kredsløb” – den unge medarbejder, seniormedarbejderen og virksomheden selv – som får udnyttet sine ressourcer på en meget kosteffektiv måde. Nogle virksomheder har set fordelene ved at formalisere mentorordninger. De har således som en del af deres udviklingsprogram for medarbejderne, typiske yngre ledere, at der bliver tilknyttet en mentor. I de virksomheder, hvor man arbejder professionelt med mentorordninger, sørger man for at klæde mentorerne på til at være gode mentorer.

At være lærling eller mentee

Den person, der gør brug af en mentor kaldes en mentee. Som mentee skal du være lydhør for de råd din mentor giver dig, men du skal selv udføre dit projekt. Ved at bruge din mentor jævnligt kan du skyde genveje og undgå besværligheder, som kunne være dyrekøbte erfaringer. En mentor kan også give dig faglig viden og være med til at få dig ind i sit netværk eller anvise dig veje, du med fordel kan betræde. Som mentee er det dig selv, der har initiativpligten, og skal være med til at sætte dagsordenen for, hvad du gerne vil have din mentor skal hjælpe dig med.

….det viser sig, at man som mentor får mindst ligeså meget igen, som man giver fra sig.

Som mentor holder du dig i form

Det er en generel erfaring, at der er mange egnede medarbejdere, der afholder sig fra at blive mentor, under påskud af, at de ikke har tid til at påtage sig rollen. Men her går de glip af en masse fornøjelser, for det viser sig, at man som mentor får mindst ligeså meget igen, som man giver fra sig.

Det er ligesom med sport, at det giver overskud at holde sig i form. På tilsvarende måde giver det overskud at opnå tillid hos yngre dygtige medarbejdere, der gerne vil lytte til en, og samtidig får man åbnet sindet for nye tendenser og nye arbejdsmetoder, som den unge bruger, og dermed får man selv udvidet sin horisont, og man får inspiration til at komme ind på nye arbejdsområder. Derfor kan det stærkt anbefales, at blive mentor, hvis du har alderen og erfaringen til det. Hvis ikke, så skynd dig at finde en mentor, så du i stedet kan blive mentee og dygtiggøre dig på en personlig måde.


Hans Mikkelsen, adjungeret professor ved Center for Industriel Produktion,
Aalborg Universitet

 

 

 

 

 

 


Sweco er Europas førende virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning. Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund, og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden.