Om Projekt:netværket

Hjem Om Projekt:netværket

Et netværk for professionelle
projektledere

Projekt:netværket er et aktivt netværk af erfarne projektledere og projektchefer, forankret i en række af Danmarks største virksomheder. Vi arbejder for at skabe rum til inspiration, udvikling og netværk blandt projektledere gennem for eksempel arrangementer, litteratur og debatfora.

Mission

  • Vi skaber projektledelsesfora, der inspirerer og udfordre
  • Vores fora omhandler både ledelse af det enkelte projekt og projekter på organisationsniveau
  • Vi vægter faglighed og relevans på alle niveauer
  • Vi samarbejder med andre aktører nationalt og internationalt
  • Vi giver vores samarbejdspartnere værdi

Vision

  • Vi er et synligt og efterspurgt netværk for projektledelse
  • Vi udgør en platform for erfaringsudveksling og inspiration til udvikling af projektledelse
  • Vi er bindeled mellem ny forskning og anvendt projektledelse</li>

 

Værdier, der binder os sammen

Der skal være rum for forskellighed og respekt for forskellige interesser.
Alle medlemmer yder et bidrag. Før en aktivitet sættes i gang, aftaler deltagerne, hvem der er ansvarlig for aktiviteten, hvad hver enkelt bidrager med, hvad deltagerne i øvrigt forventer af hinanden og hvorledes kommunikationen skal foregå.