Projekt:netværket

Et netværk for professionelle projektledere

Hjem Værktøjskassen

Skabeloner og værktøjer

Axelos (joint venture mellem den engelske regering/Cabinet Office og Capita plc som fra januar 2014 har ansvar for porteføljen af Best Practice – såsom ITIL, PRINCE2® , MSP, P3O og MoP professionelle standarder – her findes for eksempel case studier og white papers.

Office of Government Commerce (UK) Gateway Reviews for Projects and Programmes – skabeloner for reviews.

Max Wideman’s hjemmeside med artikler og en af de mest omfattende ordlister over projektledelse, hvor man kan se hvordan de forskellige standarder og mest brugte lærebøger hver især forklarer begreber.

GDPM – Goal Directed Project Management med beskrivelser af processer og værktøjer.

Overblik i form af en roadmap af indholdet i projektledelsestandarder og best practice – kan frit downloades på mange sprog men fås også som app.

Formidling af forskning

Oxford’s BT Centre for Major Programme Management

Dansk Projektledelse Research and Development

Blogs

Peter Georg Harboe

Finn Svenning

Johnny Ryser

Projectteamblog

Projektmodeller

Den fællesstatslige it-projektmodel