Hvordan verdens første bæredygtige hotel blev til

Koncerndirektør for BC Hospitality Group A/S, Allan Agerholm, har været drivkraften bag det bæredygtige hotel Crowne Plaza i Ørestaden i København. For ham står det klart: Bæredygtighed virker – og giver god økonomi!

 

RS850_facade_005 2Allan Agerholm har været drivkraften bag bygningen og indretningen af et af verdens mest bæredygtige hoteller – det firstjernede Crowne Plaza hotel i Ørestaden. Crowne Plaza er det første hotel i Danmark, der lever op til bygningsreglementet for Lavenergiklasse 2 og EU’s Green Building Program. Herudover har det fået flere priser f.eks. Danish Business Travel Association – anerkendelsespris, ECO Turisme, Foreign Company of the Year Award, Sustainability Award 2010 og Det Gyldne Søm.

Vision om bæredygtighed

Baggrunden for bæredygtigheden i Crowne Plaza er en vision om at bygge et bæredygtigt hotel lige fra grunden, og fra begyndelsen tænke bæredygtighed ind i hotellets bygning og senere i driften. Hensigten var at skille sig ud fra de øvrige hoteller og på den måde være unik på markedet. For Allan Agerholm er bæredygtighed vigtig: ”Medarbejderne er tilfredse og føler sig respekteret for at være sig selv og kvaliteten er sat i højsædet, uden at det skal være dyrere pga. bæredygtigheden. Hvis det bliver dyrere må der spares andre steder.”

Crowne Plaza har nydt godt af at være bæredygtigt. Udover at bæredygtigheden har givet hotellet et unikt brand, har den bæredygtige linje også givet tilfredse medarbejdere, stor gensidig respekt for hinanden og stor mangfoldighed på arbejdspladsen. I kroner og øre kan det ses, fordi tilfredse medarbejdere har færre sygedage og er mere loyale over for arbejdspladsen.

Selvom hotellets bookinger har været højere end gennemsnittet siden åbningen d. 16. november 2009, er den største gevinst dog den ekstra synlighed i pressen, fordi ingen har forsøgt at kopiere ideen.

Bæredygtig strategi

Allerede inden byggeriet gik i gang, lagde Allan Agerholm en bæredygtighedsstrategi. Dette indebar, at principperne for bæredygtighed blev integreret i bygningen ved indretningen og valg af materialer, f.eks. vandbesparende foranstaltninger overalt og intelligent styring af lys i alle hotellets gange og i driften f.eks. ved at anvende shampoo og sæbe, der nedbrydes og ikke påvirker naturen. Medarbejderne, der skulle ansættes, blev ansat fordi de var langt væk fra arbejdsmarkedet, og indkøb af varer skulle foretages, så transporten til Crowne Plaza blev kortest mulig.

Bæredygtig ledelse giver bæredygtige medarbejdere

I praksis gennemføres bæredygtig ledelse som walk-the-talk, og der er efterhånden opbygget en kultur, hvor man lytter til hinanden og respekterer hinanden for den, man er. Kulturen holdes i hævd af ledelsen ved at være til stede og synlig i dagligdagen. Som Allan Agerholm siger: ”Problemer ordnes her og nu, man venter ikke på, at der skal holdes et møde. De holdes nemlig ikke”. Ledelsens tilstedeværelse sikrer, at medarbejderne gør deres yderste for at leve op til hotellets standard.

Ved ansættelsen tager ledelsen en diskussion med den pågældende medarbejder og planlægger medarbejderens muligheder i jobbet. Nye medarbejdere skal gennem et kursusprogram, men den egentlige oplæring i jobbet sker som sidemandsoplæring sammen med en mere erfaren medarbejder. Er den nye medarbejder i tvivl, findes der en håndbog med samtlige procedurer. Alle medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse for at holde sig ajour med udviklingen.
På gangen til kantinen, hvor alle medarbejdere skal passere, er der ophængt meddelelser og informationsmateriale om interne forhold og hvad pressen og andre skriver om Crowne Plaza.

Bæredygtigt indkøb

RS237_141209_BC_crowne_Plaza8687I driften af hotellet, er maden et vigtigt område at tænke bæredygtigt i. Her sikrer Allan Agerholm bæredygtigheden ved at indgå partnerskaber med landmænd, der producerer bæredygtigt oksekød, svinekød, kyllinger, grøntsager m.v. med fokus på dyrevelfærden. I fællesskab vælger de varer, der har den tilsigtede kvalitet. Det betyder, at man stiller krav til landmanden, som han skal opfylde for at kunne levere til Crowne Plaza. Landmanden skal f.eks. opfylde et leverandørkodeks, som følger FN’s Global Compact Charter. Crowne Plaza overvåger, at landmanden overholder kodekset, og foretager jævnligt kontrolbesøg iht. danske og internationale standarder.

I forhold til transport, forsøger man at køre mindst muligt. Det sigter man efter, ved at have et centrallager i Slagelse, så varer fra Jylland ikke skal transporteres så langt. Det betyder, at målsætningen er at man kan nøjes med at hente varer i Slagelse tre gange om ugen og i større sendinger. Dette sparer ressourcer til transporten og gør den billigere.

Løbende forbedringer af bæredygtigheden en del af strategien

Crowne Plaza har som en del af strategien en løbende forbedring af bæredygtighed. Det foregår ved, at man måler effekten af, hvor Crowne Plaza er nu, og herefter udarbejder en handlingsplan for de områder, man vil forbedre. Ved udarbejdelsen af handlingsplanen kommer der mange forslag til forbedringer, f.eks. at nedbringe antallet af leverandører, stille krav til landmanden om opdræt af dyrene osv. Forslagene diskuteres, men man ønsker ikke at stille urealistiske krav til landmanden. Allan Agerholm siger: ”Der skal være en balance i bæredygtigheden, f.eks. stiller vi ikke krav om, at kyllinger skal gå frit, fordi hvis en måge taber en salmonellabefængt klat, skal alle 10.000 kyllinger destrueres.”

Erfaringer og perspektiver fra et bæredygtigt hotel

Allan Agerholm har siden åbningen i november 2009 gjort sig en del erfaringer med driften af et bæredygtigt hotel. Hans konklusion er klar: ”Det har været sjovt og det virker”. Man skal udfordre sig selv hele tiden og det skal være sjovt at forbedre sig. Det er sjovt at indgå en kontrakt med en producent og se hans bedrift vokse, når han har den rigtige produktion, der f.eks. prioriterer dyrevelfærd højt og derefter se den indflydelse, dette kan få på lokalsamfundet, f.eks. med flere jobs i et ellers jobfattigt område. Det gælder både landmanden i Jylland og kaffebønneproducenten på Sumatra.

Allan L. Agerholm, CHO for BC Hospitality Group A/S, er næstformand for HORESTA og formand for lokalafdelingen HORESTA Region Hovedstaden. Desuden er han formand for Copenhagen Hospitality College og bestyrelsesmedlem i American Chamber of Commerce samt formand for VisitDenmark. Han blev i 2007 direktør med ansvar for at projektere og åbne hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers.

 

Crowne Plaza
• bruger 65% mindre energi end andre hoteller
• har Danmarks største bygningsintegrerede solcellepark
• producerer i sin solcellepark energi, der kan dække 60 husstandes behov
• bruger 30 % mindre vand end andre hoteller
• omdanner i sin biogastank affald til biogas

 


Om forfatterne

Marie-Louise Thorsen
Marie-Louise Thorsen er selvstændig retorisk konsulent i RetorikStemmeKrop, hvor hun bl.a. rådgiver om og underviser i praktisk kommunikation, skriveprocesser, sprogbrug og mundtlige præsentationsteknikker.

John Thomsen
John har tidligere været kvalitetschef hos større danske virksomheder i energisektoren, procesindustrien og fødevaresektoren. Fra QP Consult ApS har John erfaring som projektleder i strategi-, udviklings- og kundeprojekter, samt som underviser i projektledelse. Desuden er John kvalitetsansvarlig for IPMAs certificeringsordning i Danmark.