Konference om international projektledelse

 

Managing Projects Across Boundaries, 23. maj 2013

Komplekse projekter kræver ledelse. En verden i krise kræver løsninger. Og komplekse projekter i en kriseramt verden kræver projektledelse – på tværs af grænser! Behovet for projektledelse stiger, og strategier for adfærd og samarbejde bliver vigtigere, når samarbejdet er globalt, projekterne er komplekse og konteksten er krise.

  • Hvordan sikrer projektlederen samarbejde, tillid og forståelse – tværfagligt og tværkulturelt?
  • Hvilke nye krav stiller global krise til projekter og projektledelse?
  • Hvordan leder vi projekter på tværs af grænser – i en kompleks, global verden?

I år var det 6. gang, at konferencen blev afholdt, og det blev en stor succes. Høj kvalitet i såvel konferenceindlæg som debatten blandt de engagerede deltagere gjorde dagen udbytterig for alle.

På gensyn i 2014!