Lederkrise og kriseledelse

Projektledelse er den eneste ledelsesform, hvor der findes en certificering. Andre ledelsesformer (topledere, linieledere etc.) har man ikke internationale krav til lederne og systemer man kan certificere efter, og derved gøre det sammenligneligt.

Den europæiske projektforening IPMA (International Project Management Association) og den amerikanske PMI (Project Management Institute) har begge certificeringsystemer som kan anvendes til projektledere.

Fordelen ved certificeringssystemer er mange:

  • Der stilles krav til projektledernes erfaring på forskellige niveauer, altså hvor mange år de skal have udført ledelse og denne erfaring forældes, da den kun måles et bestem åremål bagud. Desuden skal man som projektleder kunne dokumentere flere forskellige typer og alle faser i et projekt. Derved fås stor bredde i projektledelse.
  • Der stilles krav til kompetencer indenfor processer, discipliner og adfærd, og disse kompetencer opdateres løbende. For de fleste kravs vedkommende opdateres de hver 3-4 år, og det vil sige, at der skærpes hele tiden i forhold til omgivelserne krav. Da certificeringssystemerne indeholder recertificering af kandidaterne også hvert 3-4 år, skal certificerede ledere hele tiden følge med i forhold til omgivelsernes krav. Derved fås stor dybde i projektledelse.
  • Certificeringssystemerne giver virksomhederne mulighed for at lave karriereveje for projektledere. Mange virksomheder har projektledelse som en 3. karrierevej på lige fod som ledelse og specialister. Certificeringerne fra både IPMA og PMI indeholder trinvise modeller der passer fint ind i karriere veje og som også matcher det officielle uddannelsessystem trinmodeller. Projektledere på de højeste niveauer skal hav været igennem de lavere niveauer.

IPMA og PMI giver begge også input til mere officielle standarder såsom ISO. Lige nu hedder læsevejledningen for ISO standarderne i projektledelse ISO 10006. Den afløses snart af ISO 21500 som blandt andet også vil have det meget skandinaviske fokus med: Planlægningen af ledelsesindsatsen (Hvad gør du når du gør det!)

Certificeringssystemerne sætter fokus på følgende

Erfaring. Man skal kunne dokumentere, at man har opsamlet erfaring ved at gennemføre forskellige faser af et projekts livsforløb, forskellige typer og med forskellige kompleksitet. Kompleksitetsnøglen bruges også af mange virksomheder, som en måde at passe den rigtige projektleder til den rigtige opgave og omvendt. Så det er en del af kapabilitetsstyringen i porteføljeledelse.

Kompetencedelen indeholder både viden og erfaring indenfor processer, discipliner og adfærd. Man kan altså ikke studere sig til at være en dygtig projektleder, men man skal selvfølgelig have indsigt i metoder, værktøjer og principper for at kunne anvende disse mest fornuftigt. Kompetencedelen undersøges mange gange ved hjælp af kunne prøver (multiple choice), opgaveløsninger og Assessment (observerede opgaveløsninger).  Vægtningen mellem Management (styring) og Leadership (ledelse) ændres i forhold til de forskellige niveauer, således at indgangsniveauerne har mere management end leadership, mens de højeste niveauer har mere leadership end management.

Desuden er der kommet meget fokus på den etiske del af opgaveløsninger. Som Paccioli skrev i 1494 omkring balance begrebet, at det var ikke lige meget, hvordan man havde opnået resultatet, så er det vigtigt, at det foregår etisk korrekt. Derfor underlægges projektledere et Code of Conduct eller arbejder ud fra etiske retningslinjer.

Projektledere er ofte dem, der skal gennemføre strategier eller dem, der står forrest i feltet for at flytte virksomhederne hen til et nyt udgangspunkt og derved fungerer de meget som kriseledere.

Den recession som samfundet globalt befinder sig i nu, mener mange skyldes os selv og måske er meget grundet i dårlig ledelse. Ledere som er dårlige til at forudse (risikostyring og interessentledelse), dårlige til at kommunikere, dårlige til at planlægge indsatsen, dårlige til at håndtere problemer og konflikter, dårlige til at lære eller måske bare grådige. Måske kunne dette være undgået, hvis vi var bedre til stille krav til ledelse, ligesom vi er til projektledelse.