Forudsigelighed i projekter

Temaet ’Forudsigelighed i projekter’, er ét af tidens hotte temaer. Her er det som tema i Tillæg til Ingeniøren d. 9. maj 2014

2014-05_Projektmagasinet_screenshot

Med forudsigelighed menes i hvilken grad, man kan forudsige, hvad der vil ske i projektet og i de omgivelser, som påvirker projektet.

At beskæftige sig med forudsigelighed opfattes som proaktivt for projektet.

Der stilles i dag større krav til projektledere om at kunne forudsige hændelser i projekter, fordi kompleksiteten i projekterne stiger. Hvordan navigerer projektlederen i en turbulent organisation med stor uforudsigelighed? Hvordan agerer projektlederen i et miljø præget af dynamik, som kommer både inde fra og ude fra? Miljøet kan være politisk, økonomisk, organisatorisk eller et menneskeligt præget af forskellige interessenter og stærke kræfter.

Vi belyser ledelseshandlinger, metoder og værktøjer, som projektledere anvender til at forudsige og tage højde for, hvad der sker eller kan ske i projektet, og som kan bringe projektet frelst igennem. Det kan være værktøjer som risikoanalyse og usikkerhedsanalyse. Det kan være, at man kun har korte projekter, fordi uforudsigeligheden bliver for stor ved lange projekter?

Læs mere i Ingeniørens tillæg her