Projekt:netværket

Et netværk for professionelle projektledere

Hjem Hvem

  Spørgsmål?

  Du er meget velkommen til at tage kontakt. Vi vil svare hurtigst muligt.

  Email: info@projektnetværket.dk
  Telefon: +45 2282 9814

  Hvem er Projekt:Netværket?

  Projekt:netværket er et aktivt netværk af erfarne projektledere og projektchefer, forankret i en række af Danmarks største virksomheder. Vi arbejder for at skabe rum til inspiration, udvikling og netværk blandt projektledere gennem for eksempel arrangementer, litteratur og debatfora. Foreningens mission, vision og fælles værdier er:

  Mission

  • Vi skaber projektledelsesfora, der inspirerer og udfordre
  • Vores fora omhandler både ledelse af det enkelte projekt og projekter på organisationsniveau
  • Vi vægter faglighed og relevans på alle niveauer
  • Vi samarbejder med andre aktører nationalt og internationalt
  • Vi giver vores samarbejdspartnere værdi

  Vision

  • Vi er et synligt og efterspurgt netværk for projektledelse
  • Vi udgør en platform for erfaringsudveksling og inspiration til udvikling af projektledelse
  • Vi er bindeled mellem ny forskning og anvendt projektledelse

  Værdier, som binder os sammen

  Der skal være rum for forskellighed og respekt for forskellige interesser.
  Alle medlemmer yder et bidrag. Før en aktivitet sættes i gang, aftaler deltagerne, hvem der er ansvarlig for aktiviteten, hvad hver enkelt bidrager med, hvad deltagerne i øvrigt forventer af hinanden og hvorledes kommunikationen skal foregå.